هفت عادت مردمان موثر را تماشا کنیم.

سال ۱۹۸۹ استفن کاوی کتابی در مورد مهارت‌های زندگی، تحت عنوان هفت عادت مردمان موثر نوشت. بعدها این کتاب به 40 زبان ترجمه و 15 میلیون نسخه از آن در کشورهای مختلف به فروش رفت. (بیشتر…)

دید اقتصادی
معرفی کتاب دید اقتصادی: برای آنان که از اقتصاد خیلی نمی‌دانند.

در طول تقریبا صد سال گذشته، دانشگاهیان در همۀ زمینه‌ها دستاوردهای علمی چشمگیری برای بشریت به ارمغان آورده‌اند، جز یک مورد: در زمینۀ اقتصاد! اگر دوست دارید اطلاعات اقتصادی خود را با کتابی که با زبانی ساده و راحت نوشته شده، بالا ببرید، این کتاب را به شما توصیه می‌کنیم. معرفی کتاب دید اقتصادی مترجم

دنیای تبلیغات
تبلیغات از تئوری تا عمل، قسمت اول

دنیای تبلیغات رازهای فراوانی دارد که می‌توان آنها را کشف کرد و گام نخست در این امر، پذیرش این واقعیت است که تبلیغات علمی است عملی و عملی است علمی. (بیشتر…)