آهنگ ترکی  آراز آراز را محمد علی پرخواه به یاد صمد بهرنگی، نویسنده و شاعر آذربایجانی خوانده است. در ادامه شرخ مختصری در مورد این ترانه و متن دو زبانه آن آورده شده:

آراز خان: متن فارسی و ترکی ترانه

ارس نام رود شمالی ایران است که در بخش‌هایی مرزمشترک بین جمهوری آذربایجان و ایران است.
بدیهی است که این رود قبل از جدایی بخش‌های شمالی از ایران، در داخل خاک ایران جریان داشته است و از دیرباز منشاء و خاستگاه داستان‌ها و اشعار فولکلور بسیاری بوده است که بیشتر آنها هم به زبان ترکی می‌باشند.

اما این ترانه را خیلی‌ها خوانده‌اند و بسیاری از مردم آذربایجان هم آن را حفظ هستند. صمد بهرنگی هم در این رودخانۀ خروشان غرق شد و بسیاری در آن زمان معتقد بودند که عوامل ساواک او را در آراز خفه کرده‌اند. 

آراز خان

بخش‌هایی از این ترانه را که سینه به سینه منتقل شده است، همراه موزیک ویدئوی این ترانه از سایت دیدئو را اینجا می‌توانید ببینید: 

موزیک ویدئوی آراز

Araz Araz xan Araz
Sultan Araz xan Araz
Səni görüm yanasan
Bil dərdimi qan Araz
آراز، آراز، ای خان آراز
آراز سلطان، آراز خان
الهی که بسوزی تو
بدان دردم را، بفهم

Arazi ayırdılar
Qumunan doyurdular
Mən səndən ayrılmazdım
Zülmünən ayırdılar
آراز را دو شاخه کردند
با خاک سیرابش کردند
من از تو جدا نمی شدم
با ستم جدایمان کردند

Axıttın gözüm yaşın
Görüm qurusun daşın
Səni görüm yanasan
Bəs neylədin yoldaşın?
اشکم را جاری کردی
الهی که خشک شوی
الهی که بسوزی تو
دوستت را چه کردی؟

Sən deyirdin ki heç vaqt
Qara balıq yatmadı
Gedib yoldaş axtardı
Saqqalardan qorxmadı
تو می گفتی که هیچ وقت
ماهی سیاه کوچولو نمی خوابید
می رفت تا دوستی پیدا کند
از مرغ های ماهیخوار نمی ترسید

Mən aşıq dan banıdı
Səhərin dan banıdı
İçmə Arazın suyun
Səmədin al qanıdı
من عاشق، هنگام صبح است
وقت سپیده دمان است
از آب آراز ننوش که
خون سرخ صمد است آن

Araz səndən kim keçdi
Kim qərq oldu kim keçdi?
Səmədi sən boğmazdın
Söylə bağrın kim deşdi

ای آراز چه کسی از تو رد شد؟
چه کسی غرقه شد و چه کسی رد شد؟
تو که صمد را خفه نمی کردی
بگو چه کسی جگرش را پاره کرد؟

Arazam batmam quma
O gəlmişdi qoynuma
Arxadan düşmən vurub
Qanın yıxdi boynuma
آراز هستم و در خاک فرو نمی روم
او (صمد) به آغوشم آمده بود
او را دشمن از پشت زد
و خونش را به گردنم انداخت.

Related Post

5 Comments

Comments are closed.