حسین علیزاده
حسین علیزاده و موسیقی در محرم : نی نوای و حصار به همراه مصاحبۀ ویدئویی با علیزاده

حصار  و نی نوا ، دو مورد از موزیکهایی هستند که در دسته موزیک ویدئوهای محرم جای گرفته‌اند، هرچند این دو قطعۀ بی‌نظیرِ حسین علیزاده ، رنگ و بوی سیاسی و اجتماعی هم دارند. در این نوشته به داستان محوری که این دو قطعه برمبنای آنها ساخته شده اند، خواهیم پرداخت. موزیک ویدئوهای محرم حصار