داده‌ها یا اسب‌های آبی (HiPPOs)، کدام یک در شرکت شما تصمیم نهایی را می‌گیرند؟

تصمیم گیریِ درست، در هر زمینه‌ای اعم از زندگی عاطفی تا کاری، یکی از چالش برانگیزترین فعالیت‌های بشری است. در کنار محدودیت‌هایی که ریشه در طبیعت انسانی ما دارند، عدم دسترسی به داده‌ها و اطلاعات، کمبود و پراکندگی آنها، همچنین عدم مهارت در تحلیل داده‌ها و تبدیل آنها به دانش نیز به این محدودیت بیشتر دامن زده