آراز با صدای محمد علی پرخواه به یاد صمد بهرنگی و ماهی سیاه کوچولو …

آهنگ ترکی  آراز آراز را محمد علی پرخواه به یاد صمد بهرنگی، نویسنده و شاعر آذربایجانی خوانده است. در ادامه شرخ مختصری در مورد این ترانه و متن دو زبانه آن آورده شده: آراز خان: متن فارسی و ترکی ترانه ارس نام رود شمالی ایران است که در بخش‌هایی مرزمشترک بین جمهوری آذربایجان و ایران